Skara ligger strategiskt – som en nod mitt i Skaraborg

Skara ligger som en nod mitt i Skaraborg. Här möts E20 – mellan Stockholm och Göteborg – och riksväg 49 som knyter samman flera närlig­gande orter och städer i regionen.

Vad är det som talar för Skara? Ifråga om näringsliv är det ingen tvekan, det är läget. Inte bara för Jula som valt att återigen bygga ut sitt redan jättestora lager vid E20 – norra Europas största. Ett stort antal andra företag har insett samma sak.

Skara ligger mitt i Skaraborg. Här möts E20 – mellan Stockholm och Göteborg – och riksväg 49 som knyter samman flera närliggande orter och städer i regionen.

– Det är en jättestyrka som vi har, både för företagsetablering och för arbetspendling, säger näringslivschef Anna Sundbom.

Hon berättar att Skara kommun nyligen sålt mark till ett stort lagerföretag och flera andra är på ingång. Det är framförallt ytkrävande verksamheter för handel, transport, lager och logistik som ser fördelarna.

Malin Tell är kommunens infrastrukturstrateg. Hon betonar att ingen annan ort i Skara-borg är mer kostnadseffektiv än just Skara om man vill nå företag och människor i regionen.

– Vi ligger som en nod mitt i Skaraborg. Det innebär att vi inom 45 minuter når ett stort antal städer och orter, bland andra Skövde, Lidköping, Vara, Falköping och Mariestad. Totalt över 200 000 invånare.

Men målet är att korta ner restiden ytterligare för att Skaraborg därmed ska bli en enda arbetsmarknadsregion. Det handlar alltså om att snabbt och enkelt kunna pendla till arbete och studier i hela Skaraborg. Det som krävs är ett antal infrastruktursatsningar för att ännu bättre knyta ihop de större städerna. Det gäller främst stråket mellan Skövde och Lidköping utefter riksväg 49.

– När det sker kommer vi att vara Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion, säger Malin Tell, som slutligen konstaterar att inom 40 mil från Skara når du hela 80 procent av Sveriges befolkning. Tala om strategiskt läge.

Text: Per-Åke Hultberg

Facebook
Twitter
Email

Jag vill veta mer gällande att flytta till Skara

Kontakta Malin Tell, på telefon 0511-320 23, eller fyll i uppgifterna nedan och skicka in, så återkommer vi till dig.

Vi vill veta mer gällande att etablera oss i Skara

Kontakta Helena Nyman Friberg, på telefon 0725-192719, eller fyll i uppgifterna nedan och skicka in, så återkommer vi till dig.